خانه برچسب ها بهرام قاسمی

برچسب: بهرام قاسمی

سفیر ایران در فرانسه خطاب به آنهایی که با فشارهای آمریکا علیه ایران همراه شده‌اند؛ شرمسار تاریخ نشویم

بهرام قاسمی خطاب به آنهایی که با فشارهای آمریکا علیه ایران آن هم در بحبوحه مبارزه مردم ایران با کرونا همراه شده‌ و بر این فشارها می‌افزایند، گفت: این روزها نیز می گذرد، شرمسار تاریخ نشویم.

آخربن اخبار

پر بازدیدترین ها