خانه برچسب ها رئالیسم

برچسب: رئالیسم

رابرت-هانتر

سیاست های خاورمیانه پس از کرونا بدون تغییر می ماند

«رابرت هانتر» معتقد است سیاست در خاورمیانه در دوره پساکرونا تغییر نخواهد کرد و هر گونه تغییری مستلزم تغییر در باورهای سیاستمداران منطقه است.

آخربن اخبار

پر بازدیدترین ها