خانه برچسب ها فروپاشی

برچسب: فروپاشی

روزنامه صهیونیستی درباره فروپاشی این رژیم در دهه کنونی هشدار داد

یک روزنامه چاپ فلسطین اشغالی نوشت، رژیم جعلی صهیونیستی وارد دهه هشتم خود شده و برآوردهای مختلف درباره فروپاشی این رژیم در دهه کنونی هشدار می‌دهد.

آخربن اخبار

پر بازدیدترین ها