خانه برچسب ها کمبود

برچسب: کمبود

پرستار آمریکایی به دلیل انتقاد از کمبودهای پزشکی از کار معلق شد

یکی از پرستاران بیمارستانی در آمریکا بعد از انتقادات خود نسبت به کمبود وسایل و تجهیزات در بیمارستانهای این کشور از کار تعلیق شد.

آخربن اخبار

پر بازدیدترین ها